Varsel om vassarbeid

Askøy kommune har sendt ut varsel om vassarbeid i Hetlevik på Askøy. Bebuarane i området vil vera utan vatn i dag fram til ca. kl. 17. Kommunen har sett ut vasstasjonar som folk kan henta frå. Arbeidet er planlagt, og ikkje relatert til vasskrisa.