Varebilsjåfør kjørte 1000 kilometer på et døgn

BERGEN (NRK): Transportører unngår norske regler ved å bruke varebiler i stedet for lastebiler. Nå frykter myndighetene flere ulykker på veiene.

Varebilkontroll Bergen (Sladdet)

STOPPET I KONTROLL: Hver fjerde bil som ble stoppet brøt reglene.

Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

Samtidig som det stilles svært strenge krav til sjåførene av lastebiler finnes det nemlig ingen lignende regler for sjåførene av varebiler. Det utnytter nå mange transportselskap.

Torsdag morgen gjennomførte Statens vegvesen og fem andre etater en kontroll i sentrum av Bergen.

Alonso Ojeda

ØNSKER KONTROLLENE VELKOMMEN: Alonso Ojeda hadde alt i orden.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Alonso Ojeda var en av dem som ble stoppet. Han driver sitt eget transportselskap og hadde alt i orden. Han glad for kontroller der man luker ut useriøse sjåfører.

– Jeg synes det er veldig bra. Det er viktig at myndighetene passer på at alt er i orden.

Mye å spare

Det er mye å tjene på benytte seg av varebil til transport. Det kreves ingen ekstra opplæring, ikke førerkort for lastebil, det er ingen hviletidsbestemmelser, ingen regler for minstelønn og reduserte bompengeavgifter.

Transportører unngår norske regler ved å bruke varebiler i stedet for lastebiler. Nå frykter myndighetene flere ulykker på veiene.

SE VIDEO: Det er mye å tjene på å la lastebilen stå.

Ifølge Statens vegvesen er det stadig flere transportører som utnytter denne muligheten. Under kontroller i Bergen hadde hver fjerde bil som ble stoppet brutt reglene. Til sammen 38 varebiler ble kontrollert. Sju av dem hadde overlast.

I tillegg kommer eventuelle avsløringer fra Nav og Arbeidstilsynet.

Bergen – Oslo – Bergen

Den aller mest alvorlige episoden var en sjåfør som ble stoppet to ganger med 20 timers mellomrom. I mellomtiden hadde han kjørt 1000 kilometer med bilen sin.

– Denne sjåføren ble først stanset i går klokken 13. Deretter har han vært en tur til Oslo, losset og lastet, før han var tilbake i Bergen i morges, sier seniorrådgiver Per Herman Pedersen i Krimseksjonen i Statens vegvesen.

– Dette er en sjåfør verken du eller jeg ønsker å møte når vi er ute på veien.

Per Herman Pedersen

BEKYMRET: Per Herman Pedersen er seniorrådgiver i Krimseksjonen i Statens vegvesen.

Foto: Stian Sørum Røkenes

Også Arbeidstilsynet er kritisk til den ny trenden med varebiler. Manglende hviletid og minstelønn er noe de ser nærmere på.

– Det skal være en oppdagelsesrisiko ved å jobbe svart og ulovlig. Det er hovedintensjonen med disse kontrollen for vår del, sier Øyvind Andersen.

Dette er noe de prioriterer slik at ikke den «hvite» delen av næringen blir utkonkurrert.

Næringen: – Skremmende utvikling

Norsk Lastebileierforbund opplever utviklingen i transportnæringen i Norge og Europa som skremmende.

– Vi har sjåfører som kjører altfor lenge med for dårlige kjøretøy og grov overlast, sier administrerende direktør, Geir A. Mo.

Geir A. Moe

SKREMT: Geir A. Mo er administrerende direktør i Norsk Lastebileierforbund.

– Dette er livsfarlig aktivitet som vi ser mer og mer av.

Moe mener det vi nå ser er resultatet av det han kaller den nedadgående prisspiralen innen godstransporten.

– Transport skal ikke koste noe. Det skal i hvert fall være så billig som overhodet mulig. De som kjøper tjenestene stiller altfor få spørsmål til hvordan transporten egentlig foregår.

– Dessuten operer bakmenn som presser dem til å kjøre lengst mulig på kortest mulig tid.