Valgfergen: Her er høydepunktene fra debattene på Kleppestø

Seks kommuner besøkte NRKs Valgferge på Kleppestø på Askøy i dag for å debattere temaer som er viktige opp mot valget om knappe to uker. Høydepunktene finner du her.

Valferja

Valgfergen: I dag låg fergen til kai på Kleppestø på Askøy

NRK Hordalands valgferge klappet tirsdag til kai på Askøy, der vi sendte syv lokale debatter om strilekommunene rundt Bergen.

Her får du høydepunktene fra debattene fra Sund, Øygarden, Vaksdal, Askøy, Fjell og Osterøy.

Sund

– Ingen bompenger, ingen vei, sa Frp.

Flyktningpolitikken ble også tatt opp. SV synes kommunen kan ta imot mer enn fem syriske flyktninger. Ordføreren nevnte blant annet boligsituasjonen som en årsak til at de kun har sagt ja til fem.

I spørsmål om kommunestruktur mener Sp det er naturlig å se til Bergen for en eventuell sammenslåing. Høyre kan se både til Fjell og Øygarden, men også Bergen.

bompenger

Frp om bompenger.

om kommunesammenslåing

Må se til Bergen.

Sundordføreren om flyktningepolitikken.

Ordfører Kari Anne Landro.

Øygarden

Eiendomsskatten var første tema. Flere er nervøse for at kommunen skal tape denne inntekten. Ap slapper ikke av før de er helt sikre på at omleggingen av eiendomsskatten ikke blir gjennomført. Høyre sier de kan slappe av.

Frp forstår ikke poenget med å bruke kommunens penger på barnehage, når private kan levere denne tjenesten. SV og Ap er opptatt av å trygge arbeidsplassene og vil ha kommunal barnehage.

Det er vanskelig for enkelte å finne bolig i Øygarden. SV innrømmer for dårlig bygging av boliger for grupper med utfordringer.

Flyktningpolitikken ble også diskutert. Frp begrunnet sitt nei til flere flyktninger med boligsituasjonen.

Eigedomsskatt

Frykter for eiendomsskatten.

Barnehagedebatt

Barnehagen bør være privat, mener Frp og Høyre.

sosialboliger

Boligmangelen i kommunen.

Vaksdal

Kommunen har mange skoler og få elever. SV vil beholde skolestrukturen som den er. Frp vil se på om det kan være fornuftig å bygge noe nytt, med en hovedskole på Dale.

Nå er det legevakt på Dale, men i fremtiden kan det hende vaksdølene må reise til Voss. Høgre var veldig klare på at de mener den legevaktordningen som er i dag skal beholdes.

Helsedebatt

Skal legevakttjenesten flyttes til Voss?

skoledebatt

Bør skolestrukturen i kommunen endres?

Askøy

Kommunesenter på Kleppestø ble debattert. Venstre vil beholde «bygden» Askøy. Frp er blant dem som mener det er viktig å bygge Kleppestø som tydelig kommunesenter.

Kommunen står overfor store investeringer. Ap mener eiendomsskatt er eneste løsning. Høyre sa at det er altfor risikabelt å belaste bedrifter med dette nå.

Debatt frå Askøy

Kleppestø må bli et skikkelig kommunesenter.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en viktig sak i kommunen.

Fjell

Arbeidsledigheten her har økt med 38 prosent det siste året. Sotralista var ikke forberedt på at det kunne skje. KrF er bekymret, og Frp mente eiendomsskatten som kommer på næringsbygg vil gjøre vondt verre.

Sotrasamband vil alle ha. Diskusjonen gikk på hvordan dette skal finansieres.

Det ligger an til at fjellsokningene har lyst til å slå seg sammen med Sund og Øygarden. I debatten var det ingen som var uenig i dette.

kommunesammenslåing

Fjell kommune er positiv til kommunesammenslåing.

Debatt om Sotrasambandet

Vil ha minst mulig bompenger.

debatt

Arbeidsledigheten kom brått på.

Osterøy

Høyre er skeptiske til en eventuell sammenslåing med Bergen. Det er Frp er enig i dette. KrF vil beholde kommunegrensen som i dag.

Stadig flere flytter til Osterøy. Både KrF og MDG pekte på at siden kommunen har lite gjeld, bør dette utnyttes til utbygging.

Utbygging og utbedring av vei må til, det var alle enige om. KrF var blant dem som ikke hadde noen planer om å innføre bompenger på nytt eller at broen ble gratis.

Vegutbygging

Veier må bygges ut, men bompenger er ikke populært.

om utbygging av øya

– Kommunen har lite gjeld. De bør satse på utbygging nå.

Om kommunesammenslåing

Osterøy vil tape på å slå seg sammen med Bergen ifølge Frp.