Utviklingshemmede får skolegang

Etter fire års kamp har foreldrene vunnet frem. Utviklingshemmede ungdommer skal få ekstra videregående utdanning om de ønsker det.

Flere foreldre har lenge kjempet mot fylkeskommunale nedskjæringer.

- I flere år har fylkeskommunen redusert tilbudet til utviklingshemmede. Når dette skjedde så skjedde det som følge av et vedtak i fylkestinget om innsparinger. Nå er vi tilbake på sporet som vi var den gang, sier Tom Skauge leder for Bergen lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

LES OGSÅ: - Skremmer bort utviklingshemmede

Skauge har tidligere sagt til NRK at han mener at utviklingshemmede som har rett på et fjerde eller femte år på videregånde før de kommer seg ut i arbeid, blir systematisk motarbeidet

- Elever og foreldre er blitt skremt fra å søke. Enten sier skolen at det ikke er vits å søke, eller så råder de dem fra å søke. I verste fall nekter de å søke for eleven, sier Skauge.

Plass fra høsten

Nå har Fylkesmannen kommet frem til at disse elevene har en lovfestet rett til to års ekstra skolegang for å stå bedre rustet til å møte arbeidslivet. Dette har fylkeskommunen tatt innover seg. Og alle som har søkt på et fjerde eller femte år fra høsten har fått plass. Likevel er Skauge skeptisk til at fremtiden er reddet.

- Vi vet jo at det er valgår i år og det er noen formuleringer her som er litt skumle i forhold til fremtiden, sier han.

Nå ber han foreldre være på vakt for hva skolen legger inn i den individuelle opplæringsplanen for hver elev.

- Det vil si at dersom foreldrene ikke er klar over dette så kan de oppleve at skolen sier etter tre år at målene er nådd, og at de dermed ikke trenger et fjerde og femte år, sier han.