Utsetter bok om politivoldssaken

Forlaget Vigmostad & Bjørke utsetter utgivelsen av en bok om politivoldsaken i Bergen, ifølge BT. Boken skal, ifølge forhåndsomtalen fra forlaget, avsløre forskningssvindel fra professor Evard Vogt og jurist Gunnar Nordhus. Familien til avdøde Vogt skal ha reagert på utgivelsesplanene. Forfatterne sier til BT at utsettelsen skyldes diskusjoner om formuleringer i boken.