NRK Meny
Normal

Utelukkar godsterminal i Arna og på Haukås

Byutviklingskomiteen i Bergen med tydeleg signal: Det er uaktuelt å plassera ein framtidig jernbaneterminal i Arna eller på Haukås i Åsane.

Jubel i Arna etter at byutviklingskomiteen utelukka godsterminal i Arna

JUBEL: Jarle Viken i aksjonsgruppa Opp for Arna var svært nøgd med avgjerda til byutviklingskomiteen i Bergen torsdag. Komiteen valte å kategorisk avvisa at Arna og Åsane er aktuelle lokasjonar for Jernbaneverket sin framtidige godsterminal.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Dette er beskjeden me har venta på, utbryt Jarle Viken i aksjonsgruppa, som har kjempa for å hindra at Jernbaneverket sin godsterminal vert plassert på Unneland i Arna.

Torsdag gjekk fleirtalspartia Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre inn for at Bergen kommune skal tilrå at godsterminalen skal plasserast ved Hordnesskogen i Ytrebygda.

Men kanskje meir overraskande: Alle partia utanom Høgre valte å understreka at dei ser det som heilt uaktuelt å lokalisera godsterminalen på Unneland i Arna og på Haukås i Åsane.

Komiteleiar Geir Steinar Dale (Ap)

AVVISER ARNA OG ÅSANE: Leiar i byutviklingskomiteen Geir Steinar Dale (Ap) er sjølv frå Arna, og var ein del av fleirtalet som valte å avvisa alternativa i Åsane og Arna.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Ut ifrå dokumenta me har hatt tilgang på, meiner me at det er rett å sjå bort frå desse plasseringane, seier komiteleiar Geir Steinar Dale (Ap).

Motstandarane av godsterminal i Haukås jublar også over innstillinga frå komiteen.

– Dette er veldig gledeleg. Me føler faktisk no at me langt på veg kan pusta letta ut, seier Kristian Rolland som var tilhøyrar under komitemøtet.

Haukås-alternativet vart lansert av kommunen sin eigen fagetat, etter at Jernbaneverket først hadde bede bergenspolitikarane om å velja mellom Unneland og Hordnesskogen.

– Ikkje riktig å vera bastant

Høgre er det einaste partiet som ikkje gjekk inn for å avvisa alternativa på Unneland og Haukås.

– Me synst det er heilt feil å vera så bastante på dette tidspunktet. Dette er eit innspel til eit overordna plandokument, og me er overraska over at fleirtalet vel å gjera dette, seier Norvald Visnes (H).

Høgre gjekk inn for å plassera godsterminalen på Espeland i Arna. Alle parti utanom Framstegspartiet og nettopp Høgre valte også å sjå bort frå dette alternativet.

– Det synst me er svært uheldig, seier Visnes.

– Må kjempa vidare

Sjølv om bypolitikarane i Bergen vel å verna Åsane og Arna mot godterminalen, er ikkje siste ord sagt i saka. Bergen kommune er berre høyringsinstans i saka, og det er politikarane på Stortinget som endeleg avgjer kor godsterminalen skal plasserast.

– Me skal kjempa vidare. Men me kan vanskeleg sjå føre oss at Jernbaneverket, regjering og storting går i mot eit såpass tydeleg signal frå Bergen, seier Jarle Viken.

Det er bystyret som vedtek den endelege høyringsuttalen til Bergen kommune.

Siste video

Bilder med tillatelse fra TV2
Hovedfeltet på vei opp Laksebakken under sykkel-VM søndag 24. september
Se innspurten fra U23 rittet - bilder med tillatelse fra TV2