UTBETRAR SYKKELVEG:

Bilistane må vike når syklistane får utbetra 1,4 kilometer av sykkelfelta i Nattlandsvegen i Bergen. Arbeidet med skilting og vegoppmerking er i gong. Fleire midtrabattar i vegen skal fjernast for å få plass til breiare sykkelfelt, samt at parkeringsplassane utanfor Matboden blir fjerna permanent. Arbeidet er venta ferdig til jul.

Kart Landås sykkelveg
Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen