Usikkert om KNM «Helge Ingstad» var synlig på radaren

Mannskap på et annet fartøy i området sier de ikke så fregatten.

Stor flenge på siden av fregatten

FLENGE: KNM «Helge Ingstad» har en stor flenge på styrbord side etter kollisjonen med tankskipet.

Foto: KV Bergen / Forsvaret

Både politiet og Statens havarikommisjon forsøker å finne ut hvordan en moderne fregatt og et tankskip kunne kollidere utenfor Stureterminalen i Øygarden, et område som blir overvåket dag og natt.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» er laget slik at den skal være vanskelig å oppdage. Sjøforsvaret vil imidlertid ikke si om fregatten kan ha vært usynlig for mannskapet om bord på tankskipet MT «Sola TS».

– Nå vet vi ikke hva som har skjedd. Vi har ikke gått inn i hendelsesforløpet, og derfor kan jeg ikke si noe om det, sier sjef i Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

– Men kan fregatten gjøre seg usynlig?

– Det er jo ingen fartøyer av den størrelsen som kan gjøre seg usynlig, men de er mindre synlig enn andre fartøyer, sier han.

Kunne ikke se fregatten på radaren

NRK har vært i kontakt med flere fartøyer som var i nærheten av stedet hvor kollisjonen fant sted.

Mannskap om bord på ett av fartøyene sier de ikke kunne se fregatten.

– Den var ikke synlig på radaren vår. Den var som en mørk skygge, sier en av personene NRK har snakket med.

KNM Helge Ingstad

STARTET ETTERFORSKNING: Statens havarikommisjon har allerede begynt å danne seg et bilde av hendelsesforløpet.

Foto: Kystverket

Begynner å danne seg et bilde

Statens havarikommisjon har allerede tatt kontakt med andre fartøy i området. De har også snakket med mannskap om bord på fartøyene som kolliderte.

– Vi sitter på elektronisk dokumentasjon fra Kystverket og andre som forteller noe om hva som har skjedd, sier Dag Sverre Liseth, leder i sjøfartsavdelingen ved Statens havarikommisjon.

Han sier de er i en innledende fase, men at de begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet.

– Det er mye informasjon som skal på plass før vi med trygghet kan si at vi har et klart hendelsesforløp, sier Liseth.

– Viktig å ikke bli oppdaget

Tankskipet Sola TS hadde los om bord da de kolliderte med fregatten. Losdirektør Erik Blom i Kystverket har allerede snakket med losen, og mener det ikke er noe som tyder på at losen har gjort noen feil.

– Det å gjøre alt rett i en slik situasjon vil være å påkalle oppmerksomhet hos det andre fartøyet. Losen vil gjøre alt han kan for å unngå sammenstøt. Men det er en stor båt. Det tar veldig lang tid å stanse et slikt tankskip, sier Blom.

Han vil ikke spekulere i om fregatten kan ha vært usynlig på radaren.

– Det ligger jo i sakens natur at når man skal øve med et militært fartøy, så er det viktig å ikke bli oppdaget. Men utover det vil jeg ikke begi meg inn på spekulasjoner, sier han.

Fregatt, redningsarbeid

ÅTTE SKADET: Åtte personer om bord på KNM «Helge Ingstad» ble skadet i sammenstøtet. Totalt hadde fregatten et mannskap på 137.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Vikeplikt

Fregatter som KNM «Helge Ingstad» er laget for å gjøre det vanskelig å oppdage dem på radar.

Det forteller Jacob Børresen, tidligere flaggkommandør og fregattsjef.

– Fartøyet er bygget med tynne skrog, slik at det er lettest mulig. Konseptet er at det ikke skal bli truffet. Den er bygget for «stealth», som betyr å bli usynlig, sier han.

Han mener det ser ut til at fregatten har hatt vikeplikt, i henhold til Sjøveisreglene.

– Man har vikeplikt for fartøy som kommer fra styrbord. I dette tilfellet er de jo også snakk om en tankbåt på slep. Under slike store slep, skal andre fartøy holde seg unna, sier han.

Han understreker at dette ikke betyr at det går an å vite noe om hvem som har skyld i sammenstøtet.

– Jeg verken vil eller kan ikke uttale meg om eventuelle skyldspørsmål, men Sjøveisreglene er veldig klare når det gjelder vikeplikt, sier Børresen.

 Kystverkets overvåkningsfly har filmet fregatten KNM Helge Ingstad liggende på grunn ved Ådneset i Øygarden.

Kystverkets overvåkningsfly har filmet fregatten KNM Helge Ingstad liggende på grunn ved Ådneset i Øygarden.