Usikker fremtid for Statsraad Lehmkuhl

Seilskuta Statsraad Lehmkuhl går en usikker fremtid i møte dersom Sjøkrigsskolen slutter å bruke seilskuta i opplæringen av sine offiserskadetter.

Statsraad Lehmkuhl
Foto: John-André Samuelsen / NRK

Sjøforsvaret holder på å omorganisere utdanningen, og det er derfor usikkert om kontrakten med stiftelsen som driver «Statsraaden» blir videreført, skriver BA. Avtalen fra 2002 står for en tredel av stiftelsens inntekter.

– Det er de årlige toktene til Sjøkrigsskolen som gjør at vi kan ha helårsdrift på skuta, sa direktør Haakon Vatle i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl til avisen i august. Kadettene må gjennom et tre uker langt tokt med skuta som en del av opplæringen.

– Vi har begynt å tenke over om det finnes andre alternative måter å opprettholde helårsdriften på, men vi håper jo at Forsvaret skal falle ned på den rette avgjørelsen, sier Vatle.

Kan bli oppsigelser

Dersom avtalen blir sagt opp, går det trolig mot oppsigelser.

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets høgskole, major Eivin Byre, regner med å være nærmer en avgjørelse på nyåret. Han sier det er styret ved høgskolen som til slutt bestemmer innholdet i utdanningen.

– Utdanning i Forsvaret handler om en god kombinasjon av teori og praksis. Det vil vi fortsette med, legger han til.