Tusenvis overvåkes ulovlig hver dag

Byrådslederen i Bergen mener kontrollen med ulovlig kameraovervåking i norske byer er for dårlig. – Det er bortimot fritt frem å sette opp kameraer.

Kameraovervåking på bystasjonen i Bergen

FLERE KAMERAER I TAKET: Ved Bergen Storsenter og Bystasjonen går flere titalls tusen mennesker gjennom dørene hver dag. Her har de kontroll på reglene, men det er det mange andre som ikke har.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Se for deg at du går en tur gjennom byen. Hvor langt tror du at du kan gå uten å bli fanget opp av et overvåkingskamera?

– Både i Bergen og i andre norske byer har vi grunn til å tro at det er ganske stort omfang av kameraovervåking som ikke er merket, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen til NRK.

I et brev til Datatilsynet uttrykker han bekymring for den ulovlige kameraovervåkingen som skjer i byen. At dette foregår i stor skala i norske byer er verken han eller Datatilsynet i tvil om.

Det er jo en verdi i seg selv å kunne bevege seg i bybildet uten at du havner på film hos utallige virksomheter.

Ylva Marrable, seniorrådgiver hos Datatilsynet
Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup

BEKYMRET OVER ULOVLIG OVERVÅKNING: Harald Schjelderup (Ap) er byrådsleder i Bergen.

Foto: Christian Lura / NRK

Bekymret

En undersøkelse fra Datatilsynet fra noen år tilbake viste at ni av ti overvåkingskameraer har feil eller mangler, blant annet knyttet til merking og lagring.

Schjelderup ønsker seg nå en omfattende undersøkelse av kameraovervåkingen i norske byer.

– Når ikke Datatilsynet gjennomfører kontroller tenker nok alle at det i stor grad er fritt frem, mener byrådslederen.

Overvåkingskamera ved MCB i Bergen

MANGE KAMERA: Nye Media City Bergen har overvåkingskameraer rundt hele bygget.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Datatilsynet har for lite ressurser

– Dette er jo ikke bra. Det er jo en verdi i seg selv å kunne bevege seg i bybildet uten at du havner på film hos utallige virksomheter, sier seniorrådgiver Ylva Marrable hos Datatilsynet.

Også hun tror bruken av ulovlig kameraovervåking er stort.

Kontroller viser at private virksomheter plasserer kameraer slik at de filmer for mye av det offentlige rom. Men datatilsynet har begrensede ressurser til å utføre hyppigere kontroller.

– Vi er et lite tilsyn med kun 47 ansatte. Vi har veldig mange samfunnsområder som vi skal dekke. Kameraovervåking er et av mange temaer. Vi må hele tiden gjøre prioriteringer.

Så hvis dere hadde hatt større ressurser kunne dere avdekket langt mer ulovlig overvåking?

– Ja det vil jeg tro, svarer Marrable.

Ylva Marrable

MÅ HELE TIDEN GJØRE PRIORITERINGER: Ylva Marrable er seniorrådgiver i Datatilsynet.

Foto: Kenneth Hætta

Nytt lovverk på vei

Byrådslederen i Bergen ønsker nå en samling med representanter for Norges største byer og Datatilsynet.

Her skal man diskutere hva som skal til for å få bukt med den ulovlige kameraovervåkningen.

Til våren kommer en ny personvernlov, som blant annet tar for seg regler rundt kameraovervåkning.