Uroa for giftig vatn i Rådal

– Situasjonen i dag er verre enn nokon gong, med sigevatn og kloakk frå fyllplassen som renn uhindra ut i Fanafjorden, seier Oddvar Skre i Naturvernforbundet til NRK, om at giftig stoff siv ut i Pålamyren. Kommunen ventar på ei vegutbetring før dei kan kome i gang med arbeidet for å løyse situasjonen.

Giftig avrenning frå Rådal-deponi
Foto: Oddvar Skre