Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Som tenåring hadde Tina Hetland (28) spiseforstyrrelser, var overvektig og beveget seg lite. En ny studie viser at ungdommer som henne er minst aktive. – Å be noen som meg trene mer, vil i verste fall hatt motsatt effekt.

Tina Hetland

MER AKTIVITET: Overspising er den mest utbredte spiseforstyrrelsen og rammet Tina Hetland som ung. – Da jeg var syk var jeg lite i aktivitet, men er glad i det nå.

Foto: Privat

I starten av tenårene begynte Tina Hetland å overspise.

– Jeg trøstespiste. For meg var det en måte å takle stress og hverdagen på.

Det utviklet seg til å bli en spiseforstyrrelse.

Ville ikke bli sett på trening

Som barn var hun aktiv og spilte fotball, men etter som vekten økte ble hun mindre og mindre aktiv.

– Jeg likte ikke å trene i den alderen. Jeg husker det verste jeg visste var å løpe i gymtimen. Jeg ville ikke at noen skulle se meg mens jeg trente og var lite i aktivitet.

Tina Hetland

OVERVEKTIG: Som 18-åring var Tina Hetland overvektig. Hun hadde en spiseforstyrrelse, men skjønte det ikke selv.

Foto: Privat

Lite eller ingen aktivitet

Mens de fleste studier på personer med spiseforstyrrelser har fokusert på overdrevet mye aktivitet, har en ny undersøkelse slått fast at spiseforstyrrelser også kan knyttes til lite eller ingen aktivitet.

– Ungdom med symptomer på spiseforstyrrelser er i mindre fysisk aktivitet enn de som ikke har spiseforstyrrelser, sier Ove Heradstveit, forsker og psykologspesialist ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest.

Han har forsket på fysisk aktivitet blant ungdommer. Funnet henger sammen med at det er flere ungdommer med spiseforstyrrelser som er overvektige, enn som er undervektige.

– De overvektige med spiseforstyrrelser er enda mindre aktive enn overvektige uten spiseforstyrrelser, sier Heradstveit.

– Mer fysisk aktivitet

Undersøkelsen er gjennomført blant 10 172 ungdommer i Hordaland mellom 16 og 19 år.

Hvorfor de overvektige med spiseforstyrrelser er lite i aktivitet, gir ikke studien svar på. Men Heradstveit mener et viktig mottiltak er å legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen.

Han tror også det er viktig at unge med overvekt får tilbud som er tilpasset dem gjennom for eksempel frisklivstilbudet i kommunene.

– Så må vi støtte dem på veien til en sunnere livsstil med mer aktivitet, sier Heradstveit.

Ove Heradstveit

FUNN: Forsker Ove Heradstveit har sett på grad av aktivitet hos ungdom med symptomer på spiseforstyrrelser.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

– Kan få motsatt effekt

Hetland mener man heller må spørre de unge som sliter med overvekt hvordan de har det, enn å be dem trene mer.

–Ungdommer er ikke dumme. De skjønner at det er handler om kropp. I verste fall vil det ha motsatt effekt og føre til flere vonde følelser. Om man vil at barn skal bevege seg mer, må man finne en aktivitet som er lystbetont og kjekk og gjøre det sammen med dem.

Døyver vonde følelser

Spiseforstyrrelsesforeningen mener at man må begynne med å finne årsaken til spiseforstyrrelsen hos ungdommene.

– Å bevege seg og spise mindre vil være positivt for kroppen, men fjerner ikke problemet, sier Elin Olsen, daglig leder i SPISFO.

Hun peker på at det alltid er en grunn til at personer med en overspisingslidelse spiser.

Elin Olsen, leder av Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS)

IKKE OVERRASKET: – Overspisingslidelse er spiseforstyrrelsen som er mest utbredt, men minst kjent, sier Elin Olsen i Spisfo.

Foto: IKS

– Spiseforstyrrelser dreier seg ikke om mat, selv om det kan virke slik. Det er en mestringsstrategi. Maten blir brukt til å døyve vonde følelser, forklarer hun.

Innså at hun hadde et problem

For Hetland kom vendepunktet i 20-årene. Hun veide 130 kilo og helsen begynte å skrante.

–Jeg googlet «hvorfor spiser jeg så mye». Svaret gjorde at jeg innså at jeg hadde en spiseforstyrrelse. Først da var det mulig å gjøre noe med problemet, sier Hetland som i dag regner seg selv som frisk.

Les også: Nesten dobbelt så mange søkte hjelp om overspising: – Hele livet mitt dreide seg om mat