Underviser over 5000 studenter fra påskehytta

Professor Bente Elizabeth Moen sitter på påskefjellet og holder øye med studenter over hele verden.

Bente Moen

UNDERVISER: Professor Bente Elisabeth Moen sitter på høyfjellet og kjører fjernundervisning på PC-en sin med tusenvis av studenter, blant annet i Afrika.

Foto: Erik Moen / Privat

Hun er på Finse i påska, men har ikke tatt helt ferie. For akkurat nå er det en hektisk studieperiode for elevene, mange av dem bosatt i Afrika.

Moen leder Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen (UiB). Studentene er nå midt inne i et seksukers nettkurs.

Her lærer de om arbeidsmiljø, arbeidshelse og hvordan de kan unngå å bli skadet og syke av uheldige arbeidsforhold.

Groteske tall

De fleste studentene er fra afrikanske land, blant annet Etiopia og Tanzania.

– Det er en økende industri i u-land, men de har lite kunnskap om arbeidsskader og det vi kaller HMS, sier hun.

Hvert 15. sekund dør noen av arbeidsrelatert sykdom eller skade i verden.

– Det er groteske tall, men vi prøver å gjøre noe med det, sier Moen.

Åpent for alle

Det UiB-utviklede kurset er såkalt «Massive Open Online», som er gratis og åpent for alle. Hovedmålgruppen er alle typer helsepersonell i utviklingsland.

Studentene får undervisning gjennom video-forelesninger, tekst og oppgaver. Opplegget for de seks ukene kurset varer er laget klart på forhånd.

– Dette er en helt annerledes måte å undervise på enn vi har gjort før, sier Moen.

Bente Elisabeth Moen

PROFESSOR: Bente Elisabeth Moen.

Foto: Universitetet i Bergen

Hun er leder for prosjektet, men deler oppfølgingsansvaret med fem andre.

– Det er for eksempel diskusjonsgrupper på nett. Der passer vi på at diskusjonen går i riktig retning. Det kommer jo hundrevis av spørsmål hver dag, så vi kan ikke svare på alle. Men dersom vi ser det er noe mange lurer på, svarer vi og vi passer på å guide diskusjonen på rett vei.

Viktig å spre kunnskap

– Hvordan har dere fått tak i studentene?

– Senter for internasjonal helse har kontakter på universiteter rundt om i verden og vi har mange partnere i afrikanske land som vi har brukt til å nå ut. Veldig mange har hjulpet med å spre informasjon om kurset.

Moen forteller at det har vært artig å se alle kommentarene fra studentene.

Når studentene er ferdige med kurset får de i utgangspunktet ikke mer oppfølging, siden de er spredt over hele verden.

– Men jo mer kunnskap vi bygger i u-landene, jo bedre er det, sier Moen.