TV 2 får arbeidsmiljø-refs

Arbeidsmiljøet i TV 2 er så dårleg at det utgjer ein helserisiko, ifølgje ein ny rapport frå leiarutviklingsselskapet AFF. Rapporten kjem etter at Arbeidstilsynet avdekka ein fryktkultur hos dei tilsette. – TV 2 er ein attraktiv arbeidsplass med generelt god trivsel, men vi vel å ta dette på alvor, seier direktør for organisasjon og kommunikasjon i TV2, Sarah Willand til Dagens Næringsliv.