Truer skrot-hager med bøter

Huseiere i Bergen trues med bøter dersom de lar søppel og rot flyte i hagene sine.

Helsevernetaten i kommunen får stadig flere klager fra naboer. Mange bruker nemlig lang tid på å rydde opp etter blant annet oppussing.

- Vi har sett at det har vært en økning i dette problemet, sier Sonja Skottheim i Helsevernetaten i Bergen kommune.

Ifølge henne kan naboer bry seg med hva huseiere har av rot i hagen. Hager fulle av skrot kan nemlig få konsekvenser for huseierne.

- Hvis de ikke ordner opp i forholdene, må de betale, enten en engangsmulkt eller en løpende mulkt, sier Skottheim, som viser til en paragraf mot forsøpling i forurensningsloven.