Tror tvangen venter om Vestlandet ikke finner sammen selv

Om ikke fylkene på Vestlandet blir enige om å bli én region, er risikoen stor for at de tvinges til sammenslåing, mener en av landets fremste kommuneforskere.

MF Fitjar

FJORD, FJELL, FERGER: Fjord, fjell og ferger et typiske motiv fra alle vestlandsfylkene. Men har de nok felles til at de blir enige om sammenslåing? Her er MF Fitjar på strekningen Kvanndal-Utne.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Hvis man nå sier nei til en reform, har man gitt fra seg initiativet. Da er det Stortinget som bestemmer til slutt, og man kan få en løsning man ikke ønsker seg, sier forsker Yngve Flo ved Uni research Rokkansenteret i Bergen.

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane har ikke besluttet om de vil slå seg sammen til en Vestlandsregionen. Og i alle de tre fylkene er et flertall motstandere av sammenslåing, viser en undersøkelse NRK presenterte i dag.

Flo tror at motviljen kommuner har vist mot å slå seg sammen i kommunereformen, vil bane vei for en hardere linje i regionsspørsmålet.

– Man har ikke oppnådd de resultatene man så for seg med kommunene. Så når man nå skal i gang med en regionreform, har man noen praktiske resultater å vise til, sier forskeren.

Se direktesendingen:

NRK Rogaland, NRK Sogn og Fjordane og NRK Hordaland samarbeider om denne temasendingen om Vestlandet. 12.14: TV-sending fra Stavanger. 14-18: Radiosending fra Førde, 18-19: TV-sending fra Bergen.

DIREKTE: NRK med syv timer direktesending om Vestlandet og fremtiden.

Tror Sogn og Fjordane blir slukt

Hvis de tre fylkene ikke blir enige om å gå sammen i en ny vestlandsregion, tror Flo at Sogn og Fjordane vil bli slukt av Hordaland.

Yngve Flo

TROR PÅ TVANG: Yngve Flo Ved Uni research Rokkansenteret tror Stortinget vil slå sammen fylker på Vestlandet, om de ikke går inn for å gjøre det selv.

Foto: Åge Algerøy / NRK

– Nå er det fylkeskommunene selv som styrer butikken og kan ta en avgjørelse. Men når desember er over er det rikspolitikerne som skal si sitt, sier han.

Det ikke gitt at Stortinget ønsker en vestlandsregion med en million innbyggere velkommen, hevder Flo. Staten vil trolig heller ikke gi fra seg mye makt til en slik region.

– Vestlandets mål er at man skal hevde seg i konkurranse mot Oslo og resten av landet. Da kan det skje at man i resten av landet begynner å se på Vestlandet som en for stor aktør, som kan presse gjennom sin vilje.

Kart over vestlandsregionen

STORT FYLKE: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland kan bli slått sammen til et stort fylke. Møre og Romsdal ønsker ikke å være en del av planene.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

– På høy tid med Vestlandsregionen

Professor i strategi og industriell konkurranseevne Torger Reve ved Handelshøyskolen BI mener at tiden er overmoden for å slå sammen fylkene på Vestlandet.

– Når bedriftene konkurrerer internasjonalt, konkurrerer de mot stadig større regioner. At Vestlandet blir en stor enhet, vil gjøre regionen mer attraktiv, sier Reve.

Han mener også at det er viktig å skape en vestlandsidentitet.

– Vestlandet er i krise og må skape et nytt næringsliv, og da må vi ha et større arbeidsmarked og større kunnskapsmiljø. Vi må lære å samarbeide. For å få det til må man bli kvitt fylkesgrensene.

Sammenslåingen skal nå behandles politisk i hvert av de tre fylkestingene i desember.

Turistruta på Fjærlandsfjorden

HVA NÅ? Vestlandsregionen skal diskuteres i hvert fykesting i september. Her ser du turistruten på Fjørlandsfjorden i Sogn og Fjordane.

Foto: Eivind Hjellum