Trenger tiltak mot digital mobbing

Ingen av dagens få tiltak mot digital mobbing har gitt overbevisende reduksjon av mobbing på nett. Til enhver tid mobbes om lag 63.000 barn og unge i Norge. En rapport om digital mobbing fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det på verdensbasis kun er 17 tiltak mot slik mobbing som er evaluert godt nok til å kunne si noe om effekten. Ingen av tiltakene er fra Norge.