NRK Meny
Normal

Trenger milliarder til vei

Statens vegvesen konkluderer med at 40 prosent av riksveiene er i svært dårlig eller dårlig forfatning.

Vegvesenets veiundersøkelse

DÅRLIG VEI: Statens vegvesen sin undersøkelse av veiene med lasermåling bekrefter det mange bilister opplever på kroppen hver dag. Riksveiene i landet er i dårlig forfatning.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Statens vegvesen har i sin undersøkelse av riksveiene i landet målt tilstanden for hver eneste kilometer med spesielle laserutstyrte målebiler. Og resultatet er nedslående.

40 prosent av riksveiene er i elendig forfatning.

(Se tabell nederst)

- Verre enn for 20 år siden

Undersøkelsen viser at fra 2002 til 2008 har tallet på riksvegkilometer med dårlig eller svært dårlig standard økt med nesten 600 km, bare i Vegvesenet sin region vest.

- Det er mye dårlige veier i Bergen, Nordhordland og Osterøy der vi kjører mye. Det er slaghull, dårlig asfalt og smale veier, sier yrkessjåfør John Berge.

Han kjører godstransport for Tollpost Globe rundt om i hele Hordaland.

- Jeg har kjørt i 20 år og bedre når jeg begynte enn det er i dag.

Vegvesenet påpeker at noen av veiene sliter på kjøretøyene til bilistene og i verste fall kan gi for dårlig trafikksikkerhet.

- De veiene som ligger i gruppen svært dårlig eller dårlig vil folk merke som veldig ujevne, humpete og ubehagelig å kjøre på. Det samler seg også mye vann i veisporene når det regner, sier assisterende vegdirektør i Vegvesenet, Kjell Bjørvig.

Mangler 1,3 milliarder i Hordaland

Fra første januar neste år, tar fylkeskommunene over ansvaret for disse veiene. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg håper de blir husket på i statsbudsjettet.

- Vi mangler 1,3 milliarder på fylkesveier for å få dem opp i godkjent standard. Det er formidable beløp og et stort arbeid. Vi setter nå vår lit til at dette viser igjen i budsjettet, sier hun til NRK Hordaland.

Tilstanden i de forskjellige regionene:

Tall fra vegvesenet sin undersøkelse i antall riksveikilometer i svært dårlig forfatning i 2008. I tillegg kommer kilometrene som er klasifisert til å være i dårlig forfatning. Totalt antall riksveikilometer i klamme.

  • Region Øst: 650 (5860)
  • Region Sør: 763 (4985
  • Region Vest: 704 (4830)
  • Redion Midt: 638 (4924)
  • Region Nord: 1150 (6686)
  • TOTALT: 3906 (27.285)


Siste video

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen møtte NRKJ-leder Richard Aune.
Programleder: Mariann Reikerås