NRK Meny
Normal

Tredobling i hjortepåkjørsler

Siden 1990 har det vært en markant økning i antall hjortepåkjørsler i Norge. Flere av disse ulykkene har kostet menneskeliv.

Hjort

PÅKJØRT: I gjennomssintt blir 1,8 hjort påkjørt hver dag i Norge.

Foto: Eivind Pettersen / NRK

Hjorten kommer kjapt. Ofte er det skumring eller mørke og bilen har stor fart. Da er det vanskelig å unngå sammenstøt, og dette skjer stadig oftere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er mer enn tre ganger så mange trafikkulykker der hjort er involvert nå enn for 25 år siden.

Uvisst hvor mange dødsulykker

Forsker Vebjørn Veiberg i Norsk Institutt for Naturforskning peker på flere årsaker til den store økningen. Mer trafikk og større hjortebestand er hovedårsakene.

hjortespeil

SPEIL: Når billyset treffer speilet, lager det et lysglimt som gjør at hjorten stopper.

Foto: Kai Esten Dale

– I tillegg har hjorten bredt seg til andre områder enn før. Områder med mer trafikk, forteller Veiberg.

I 1990/91 var det på landsbasis registrert 194 påkjørsler, mens i 2013/14 var det registrert 689 påkjørsler. I Hordaland er tallene henholdsvis 43 og 131 påkjørsler.

Veiberg mener dette ikke er noen stor og dramatisk økning.

Hvor mange av disse som er trafikkulykker med alvorlig personskade eller død finnes ikke nøyaktige tall på.

LES OGSÅ: Prøvde truleg å svinge unna hjort

En løsning som fungerer

Kvinnherad kommune er blant dem som har mange hjortetrakk og mange påkjørsler. Der har innbyggerne tatt grep.

– Vi har satt opp speil i veikanten. Når billyset treffer dette, kommer det et lysglimt fra speilet slik at hjorten stopper opp et sekund eller to. Det er akkurat nok til at bilene får kjørt forbi, forteller Kai Esten Dale.

Han er leder i ettersøkslaget i Kvinnherad. De tar hånd om skadde dyr. Speilene var et prøveprosjekt satt i gang i november 2010.

Ingen påkjørsler

Dale forteller om gode resultater. I tillegg til speil, har det også blitt fjernet skog langs veikanten.

– På fv. 48 like ved Husnes hadde vi i snitt 10–12 påkjørsler per år i 80-sonen. Men etter at vi satte opp speil har det ikke vært noen, sier Dale.

Han mener dette burde prøves flere steder i landet, men legger til at det ikke fungerer alle steder.

– Det er viktig at det er flatt nok, slik at lyset treffer hjorten, sier Dale.

Speil mot hjort

GODE RESULTAT: På fv 48 ved Husnes står det tett i tett med speil langs veikanten. Disse er med på å stoppe hjorten fra å hoppe ut i veien i et sekund eller to.

Foto: Kai Esten Dale

– Tar ikke hensyn

Ingen som vet nøyaktig hvor stor hjortebestanden er. Men beregninger ut fra forrige jakt, tyder på at den er på ca. 175.000 dyr.

Det er grunneiere og jaktretthavere som bestemmer mengde hjort i et område, ut fra faktorer som for eksempel beite.

– Bestanden må være bærekraftig, og da skal også konflikten med omgivelsene tas i betraktning, sier forsker Vebjørn Veiberg.

En slik konflikt er mellom bilister og hjort. Veiberg mener bilistene tar for lite hensyn, og at skilting for lett blir oversett.

– Der man ikke har gjerder er det redusert fart og god sikt langs veien som har vist seg å være mest effektivt for å hindre ulykker, sier Veiberg.

Siste video

13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.
 Programleder Mariann Reikerås