Tre kjøretøy. 51.000 kroner i bot.

Statens vegvesen stoppet 72 tunge kjøretøy i Åsane onsdag.

kontroll av tunge kjøretøy

KONTROLL: Dette utenlandske vogntoget var ett av mange som ble kontrollert i Bergen onsdag. Det fikk kjøre videre.

Foto: Jan Rune Presttun / Statens vegvesen

Av de 72 ble 26 kjøretøy utsatt for en grundigere sjekk under kontrollen onsdag ettermiddag.

Noen av dem måtte sikre lasten bedre, men slapp gebyr. Det ble tatt 17 bremseprøver, tre hadde mangler.

To dumpere lastet med stein fikk ikke lov til å kjøre videre.

– Den ene var sertifisert for 24 tonn, men hadde 1,7 tonn for mye. Den andre kunne frakte 45 tonn, men veide 50 tonn, sier Tommy Alsaker, seksjonsleder for kjøretøy i Statens vegvesen i Bergen.

Resultatet: Henholdsvis 5000 kroner og 17.000 kroner i gebyr.

Involvert i mange ulykker

For mange yrkessjåfører kjører for tungt lastet, opplyser Alsaker.

– Dagen før fikk en sjåfør 29.000 kroner i bot. Vi finner for ofte overlast, men de aller fleste har alt i orden, sier Alsaker.

Ifølge en tilstandsanalyse gjort av politiet, som igjen siterer en rapport fra Transportøkonomisk institutt, ligger Norge over EU-gjennomsnittet for årlig antall drepte per million innbyggere i ulykker som involverer lastebil og buss.

Hver tredje trafikkdrepte i Norge ble drept i ulykker som involverte tunge kjøretøy. Andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i Europa.

Politiet tror forklaringen er at det er stor lastebiltrafikk i Norge sammenliknet med Europa, og antallet øker. Frem mot 2050 er det forventet at tungtrafikken kommer til å øke mye mer enn personbiltrafikken.

Bildet blir noe annerledes når man tar høyde for de lange avstandene i Norge. Antall drepte per lastebilkilometer i Norge er like under europeisk gjennomsnittsnivå.

kontroll av tunge kjøretøy 2

SJEKKER SENT: Kontrollørene sjekket også vogntog på Leirvåg fergekai.

Foto: Jan Rune Presttun / Statens vegvesen

Vil stoppe nattsniking

Å få tunge kjøretøy ned til lovlig vekt er viktig for trafikksikkerheten, mener veivesenet.

– Vi har en visjon om null drepte i trafikken. Derfor er vi ute og kontrollerer tungtrafikken ofte, sier Alsaker.

Også sent onsdag kveld var kontrollørene ute, blant annet på fergeleiet i Leirvåg ved Mongstad.

– Vi ønsker å motvirke at noen spekulerer i å kjøre om natten for å unngå kontroll, sier Alsaker.