NRK Meny

Tre bydeler mister skole

Byrådet foreslår å legge ned skoler i tre bydeler. En av dem er Arna, der byrådet har «store kapasitetsutfordringer». Både Haugland skole og ungdomstrinnet på Ytre Arna foreslås lagt ned, mens Trengereid, Ådnamarka og Lone skole blir vernet.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.