Trafikkulykke ved Sartor

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke ved Sartorparken på Sotra. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra.