Trafikkulykke ved Lyderhortunnelen

Det kan bli lange køer vestover Bergen etter en ulykke på fv. 555.

Laster Twitter-innhold