Trafikkulykke på Osvegen

To biler har kollidert front mot front på E39 ved Søfteland. Nødetater er på vei til stedet.