Trafikkulykke på Mo

Ingen kom til skade da to biler kolliderte på Mo i Modalen. Bilene traff hverandre i en sving. Inntil bilbergingen er gjennomført er det manuell dirigering på stedet.