Trafikkulykke på Lyngbø

Det har skjedd en trafikkulykke på rv 555 på Lyngbø like før Damsgårdstunnelen. Ifølge brannvesenet er det ikke snakk om personskader. Politiet skriver på Twitter at fronten på bilen er knust.