Trafikkulykke på Fanafjellsvegen

Ein bil har køyrt av vegen på Fanafjellsvegen, skriv politiet på Twitter. Dei er på veg til staden. Det skal ikkje vera personskade.