Trafikkulykke på Askøy

Ein bil har køyrt inn i fjellveggen på Askvegen på Askøy. Politiet skriv på Twitter at det skjedde om lag 700 meter forbi Erdal skole i retning Olaviken. Naudetatane er på staden, og føraren blir teke hand om av helsepersonell. Det var berre føraren som var i bilen, og skadeomfanget er ukjent.