Trafikkulykke i Tertneskrysset

Det er meldt om ei trafikkulykke i Tertneskrysset i Bergen. Det gjeld ein bil med fem personar. Naudetatane er på staden og politiet har kontakt med tre av dei fem personane. Det er ukjent kvar dei to andre er. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.