Trafikkulykke i Åsane

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke i Steinestøvegen.