Trafikkulukke i Hardangervegen

Brannvesenet opplyser at det har vore ei trafikkulukke på Hardangervegen ved Hjelle bakeri. Det skal ha skjedd ein påkøyrsel bakfrå, og det har oppstått lekkasje frå eitt av køyretøya. Det skal ikkje vere snakk om personskade, og naudetatar er på veg til staden.

Kø på Espeland etter trafikkululle
Foto: Eva Cathrine Berget / NRK