Trafikkuhell i Fløyfjellstunnelen

Det har vore eit trafikkuhell mellom ein motorsykkel og ein personbil i Fløyfjellstunnelen i Bergen. Ingen personar blei skadd, men begge køyretøya fekk skadar. Køyretøya er fjerna frå tunnelen og vegbanen, og tunnelen er open for trafikk.