Trafikken svikter på Hardangerbrua

Færre biler enn forventet benytter seg av Norges lengste hengebro.

Første trafikk over Hardangerbrua.

MINDRE TRAFIKK ENN FORVENTET: 10 prosent færre biler enn forventet har til nå kjørt over Hardangerbrua.

Foto: Geir Brekke / Statens Vegvesen

Riktignok har Hardangerbrua ført til økt trafikk over Hardangerfjorden, men økningen er mindre enn det man regnet med i prognosene.

Da ferjene mellom Bruravik og Brimnes sa takk for seg i august var håpet at trafikken over fjorden skulle doble seg på årsbasis. Etter et snaut halvår ligger tallene rundt 10 prosent under denne prognosen.

Styreleder Einar Lutro i Hardangerbrua A/S er likevel godt fornøyd med utviklingen.

– Vi skulle jo gjerne innfridd prognosen, men det er jo et nytt samband og det skal vel derfor ta litt tid før det går seg til, sier han til NRK.

165.000 biler

– Selv om trafikken svikter litt så har vi en sammensetning på kjøretøyene som gjør at økonomien er bra. Vi har flere tunge kjøretøy og vi har flere kjøretøy som kjører over med brikker, men uten rabattavtale.

Det var daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete, som stod for den offisielle åpningen av Hardangerbrua den 17. august. Fra da og frem til utgangen av november hadde til sammen 165.000 biler passert over broen.

Liv Signe Navarsete

STORT FESTIVITAS: Liv Signe Navarsete stod for åpningen av Hardangerbrua i august.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

God start

Starten ble mer trafikkert enn forventet. Årsaken var at E16 var stengt etter brannen i Gudvangatunnelen.

– En del valgte jo da selvsagt i stedet å kjøre riksvei 7 over Hardangervidda. Også i oktober lå trafikken over prognosen, men den gikk ned igjen i november.

Einar Lutro i Hardangerbrua er spent på hvordan resultatet vil bli i vinter når veistengninger og kolonnekjøringer på Hardangervidda for alvor setter inn.

– Ja jeg er jo alltid spent, og vi håper jo selvsagt at det blir mest mulig åpent slik at vi får mest mulig trafikk. Det er jo helt klart at tallet på kjøretøy over Hardangerbrua henger nært sammen med om vidda er åpen eller ikke, sier Lutro.

Klarer låneforpliktelsene

Og dersom trafikken holder seg slik han håper er han trygg på at gjelden på 1.5 milliarder kroner kan nedbetales etter planen.

– Hvis det fortsetter som nå så vil vi betjene gjelden som vi skal, sier han.

Hardangerbrua

BLIR NEDBETALT SOM PLANLAGT: Fortsetter trafikken som nå blir broen nedbetalt som planlagt.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix