Togene ble så forsinket at NSB gikk tilbake til buss

Store mengder stein er fylt på under skinnene, og flere kjøreledningsstolper er reparert. Etter seks dager stenging kunne Bergensbanen i dag åpnes etter flommen. Men store forsinkelser gjør at NSB fortsatt bruker buss for tog.

Flom på Voss

STENGT I SEKS DAGER: Bergensbanen åpnet igjen natt til mandag. – Det er helt uvirkelig at elven kan ha gått så høyt, sa Jernbaneverket etter at vannet trakk seg tilbake.

Foto: Vidar Herre / Hordaland / NTB scanpix

Vann over jernbanen nord for Bolstadøyri stasjon

STORE SKADER: Vannet flommet over Bergensbanen nord for Bolstadøyri. Flere andre steder ble det også store vannskader.

Foto: Heidi Horvik

Klokken 04.30 natt til mandag ble Bergensbanen åpnet, etter å ha vært flomstengt mellom Dale og Voss siden tirsdag.

– Passasjerene på nattoget til Oslo ble fraktet med buss til Voss. Nattoget til Bergen var første tog som fikk passere, forteller pressevakt Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Det var i 13.30-tiden tirsdag Bergensbanen måtte stenges på grunn av det raskt voksende Vossovassdraget.

– Det renner mye vann inn i sporet, og det kan være fare for utglidning, sa pressevakt Ragnhild Aagesen i Jernbaneverket da.

Store skader

Skadene på banen ble store.

– Det er helt uvirkelig at elven kan ha gått så høyt, sa prosjektleder Karl Morten Undal i Jernbaneverket vest torsdag.

Jernbaneverket måtte ordne opp i en rekke problemer:

  • Bolstad–Evanger: Her har elven gravd seg inn i banens underbygning på en delstrekning på rundt 600 meter. Det må fylles opp igjen med stor stein i bunnen, deretter sprengstein og ny ballastpukk.
  • Ho tunnel mellom Saghaug og Seimsgrend: Her har elven Vosso gått gjennom Bergensbanens tunnel. Det har ført til utvasking av sporet, spesielt i tunnelens vestre ende. Det må tilføres ny masse og sporet må pakkes på nytt.
  • Seimsgrend–Bulken: Utgravinger inntil sporet flere steder. Det må fylles på med stor stein og sprengstein, samt ballastpukk.
  • I tillegg har kabelkanaler og kontaktledningsmaster blitt undergravd og har flere steder blitt hengende i luften eller er veltet ut mot elven.

– Det har vært et omfattende arbeid

Bergensbanen

SKADER PÅ BANEN: Jernbaneverkts folk var onsdag formiddag ut for å kartlegge skadene langs elven Vosso. Her ses utvaskinger i banens underbygning som må utbedres før trafikken kan komme i gang igjen.

Foto: Jernbaneverket

I dag morges var arbeidet altså ferdig.

– Det er veldig mye som er gjort over hele strekningen. Flommen vasket ut grunnen, og vi har måttet fylle på med veldig mye masser. I tillegg er det gjort mye arbeider på kjøreledningsstolper som har falt ned fordi fundamentene ble borte, sier Kjell Bakken.

– Det har vært et omfattende arbeid, konkluderer han.

Stengingen av Bergensbanen, kombinert med dårlig fremkommelighet på veinettet, førte til forsinkelser i godstrafikken og økte kostnader for transportørene og deres kunder.

– Det er viktig for godstrafikken at det er åpent igjen. Persontrafikken kan løses med buss. Godstrafikken er det verre med, sier Bakken.

Forsinkelser mellom Voss og Bergen

Han forteller at det fortsatt er en del småarbeid som skal utføres på strekningen.

De nærmeste dagene vil trafikken mellom Bergen og Voss også bli noe forsinket.

– Det blir en del saktekjøring på de stedene vi har gjort arbeider, inntil sporene stabiliserer seg skikkelig. Det må kjøre over et visst antall tog for at det skal skje, og det blir nok litt forsinkelser, sier Bakken.

Gikk tilbake til buss

Forsinkelsene er ventet å vare til tirsdag formiddag.

Mandag formiddag forteller NSB at saktekjøringen førte til så store forsinkelser at de gikk tilbake til buss mellom Voss og Dale.

– Regiontogene mellom Oslo og Bergen går som normalt, med forsinkelse, mens vi kjører buss for tog mellom Dale og Voss på lokaltogene. Det ble rett og slett så mye forsinkelser, opp til en time, at vi fant ut at buss rett og slett var en bedre løsning, sier pressevakt Gina Scholz i NSB.

Togene på Bergensbanen kan altså sannsynligvis gå i normal fart i morgen formiddag. Men problemene for Jernbaneverket er ikke over med det. Strekningen Myrdal-Flåm vil trolig bli stengt for togtrafikk i flere uker.

Les alt om flommen her.