– Utrolig upresise luftmålinger

Selv om Bergen har elendig luftkvalitet på kalde vinterdager har byen kun to målestasjoner mens Trondheim og Grenland har fire.

Luftkvaliteten var helsefarlig i Bergen 3. desember og det såkalte «giftlokket» lå over byen.

I går lå forurensningen tykt over Bergen sentrum. Kommunen måler kun luftkvaliteten to steder i byen mens andre mindre byer har flere forurensingsmålere.

Endre Tvinnereim

– Helt utrolig upresist, mener Endre Tvinnereim fra Byluftlisten om målingene av luften i Bergen.

Foto: Byluftlisten
Eva Hille

– Vi bare gå ut med en generell varsel om at luftkvaliteten er dårlig, sier Eva Hille i Bergen kommune.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Trondheim har fire, Oslo har 11. Men Bergen som har hatt de høyeste forurensingsmålingene i landet har bare to aktive luftkvalitetsmålere.

– Stillingen er jo Rosenborg-Brann 4-2 her. Så dette her er absolutt noe vi må gjøre noe med, sier bystyrerepresentant Endre Tvinnereim fra Byluftlisten.

Han mener få forurensingsmålere gjør at kommunens helseråd blir pinlig unøyaktige.

Like mange målere som Ålesund

Konsentrasjonen av både forbrenningsgassen NO2 og svevestøv nærmet seg de lovlige grensene i går. Synderne er vegtrafikk og peiskos.

Slike målere finnes det to eksemplarer av i Bergen. Disse målerne har flere kalde vinterdager vist at Bergen har vært blant de mest forurensede byene i Europa.

Til sammenligning har Grenland fem, og Drammen og Trondheim har fire målere. Oslo har med sine 11 forurensingsmålere flest i Norge.

– Åsane er en bydel med samme innbyggertall som Ålesund. I Ålesund er det to målere, i Åsane er det ingen. Det bør være et minimum med en måler i hver bydel, sier Tvinnereim.

Bystyrepolitikeren mener Bergen så snart som mulig må få på plass flere målere som følger situasjonen fra time til time slik at anbefalingene blir nøyaktige også utenfor sentrumsområdet.

– Vet at det er veldig høy luftforurensing

Kommunen tar i dag tar utgangspunkt i målingene på det tett bebodde trafikknutepunktet Danmarksplass, forteller informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.

– Ideelt sett så skulle vi ha visst akkurat hvor det var dårlig luft til enhver tid. Sånn som det er per i dag så vet vi at det er veldig høy luftforurensing på Danmarksplass og ellers må vi bare gå ut med en generell varsel om at luftkvaliteten er dårlig, sier Hille til NRK.no.

– Det er helt utrolig upresist. Og kanskje særlig fordi Bergen har mange adskilte bydeler, mener Tvinnereim fra Byluftlisten.

Ansvarlig for målerne i Bergen, Ingvar Tveit, viser fram en av de to målerne i Bergen og sier at de gjerne kunne hatt flere.

– Vi har av og til vært inne på tanken om at vi bør utvide litt, men vi må jo ha en balanse mellom å bruke ressurser på å overvåke eller bekjempe forurensningen. Det er jo det siste som på lang sikt monner, sier Tveit som leder helsevernetaten i Bergen.

Luftforurensningsmålere

By

Målere

Oslo

11

Grenland*

5

Drammen

4

Trondheim

4

Bergen

2

Bærum

2

Kristiansand

2

Stavanger

2

Tromsø

2

Ålesund

2

Fredrikstad

1

Viser målere som måler svevestøv og/eller NO2.

 

* En av målerne måler i område som er industripåvirket.