To gravemaskiner på plass

Røyken har byrja å minke frå gjenvinningsanlegget på Stord. Evakueringa av seks tilsette ved eit oppdrettsanlegg i nærleiken gjeld likevel framleis. To gravemaskiner jobbar med å grave ned deponiet for å stogge den farlege røyken etter brannen.