Tilstanden betra for éin pasient

Tre personar ligg framleis livstrugande sjuke på Haukeland sjukehus etter å ha blitt smitta med influensa type A. Fredag opplyser seksjonsoverlege Guro Vaagbø at tilstanden til den fjerde personen, som har ein mindre alvorleg influensatype, er betre.