Testa nytt lastesystem

Vogntogvelten på Brynali på Voss torsdag ettermiddag fann stad i samband med testing av eit nytt lastesystem, skriv BT. – Det var første gang vi testa det nye systemet. Føraren køyrde ikkje meir enn 20 meter framover då betongplatene segla over på sida, og vogntoget velta. Føraren er ikkje alvorleg skadd, seier dagleg leiar Lars-Tore Rogne i Olav Rogne AS. Den 50 år gamle sjåføren er sendt til sjukehus etter velten.