Ny statsråd lovar satsing på både olje, gass og klima

Terje Søviknes (Frp) lover «en offensiv olje- og gasspolitikk med åpning av nye felter, men også en offensiv klimapolitikk».

Terje Søviknes, nyutnevnt statsråd
Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Den nye olje- og energiministeren Terje Søviknes (Frp) understreket at klimaområdet også er viktig for en oljeminister da han tirsdag overtok nøkkelen til departementet fra avtroppende Tord Lien (FrP).

Samtidig presiserer Søviknes at han vil følge regjeringens linje i klimapolitikken og at han tror på menneskeskapte klimaendringer.

– Det er noen naturlige svingninger i klimaendringene, men det er også menneskelig aktivitet som påvirker klimaet, mener han.

– Fortsatt oljeleting er viktig

Den tidligere ordføreren i Os i Hordaland gjennom 17 år ville ikke komme med noen bastant programerklæring på sin første dag som statsråd.

Men han er klar på at oljenæringen fremdeles er viktig for landet.

– Det er viktig å åpne de områdene vi kan for olje- og gassleting. Jeg er litt frustrert over nedsnakkingen av denne næringen. Vi trenger fortsatt kloke hoder og skal holde på i mange tiår til. Vi må sikre stabilitet og gode rammevilkår samt opprette nye leteområder.

Rører ikke Lofoten

Samtidig avviser han at leting utenfor Lofoten og Vesterålen er aktuelt.

– Det vil ikke skje i denne regjeringsperioden.

Han understreker at konsekvensene for hans hjemfylke og landsdel som følge av oljekrisen er noe lokalbefolkningen har fått kjenne på kroppen.

– Den økende ledigheten har vært tøff. Fra å være en etterspurt ingeniør, er man plutselig blitt arbeidsledig.

Tror strømprisene kan øke

Han trekker fram det å satse på fornybar energi, men vil ikke si om han mener strømprisene bør opp også i Norge.

– Det er markedet som avgjør og som styrer dette, og det har jeg ikke, fra mitt ståsted, noen mening om, sier han til BT.

Men bygging av utenlandskabler, som er del av hans ansvar, vil påvirke prisene.

– Det er viktig for Norge med strømkabler til og fra utlandet for å kunne eksportere og ta strøm inn, ikke minst av hensyn til beredskapen. Samtidig kan det drive prisene opp.