Tekniske problem

På ferjesambandet Sandvikvåg-Halhjem blir avgangane frå Halhjem kl. 17.30 og kl. 19.00 innstilt. Det same gjer avgangane frå Sandvikvåg kl. 18.15 og kl. 19.45.