Han var grunnen til at rådmannen måtte gå: «Enten får hun sparken, eller så slutter jeg»

Øyvind Tolleshaug truet med å slutte som teknisk sjef i Fedje kommune. Da sparket politikerne rådmann Ingebjørg Vamråk, og ga Tolleshaug jobben hennes.

Øyvind Tolleshaug og Ingebjørg Vamråk

VILLE HA RÅDMANNEN BORT: Øyvind Tolleshaug gikk til ordføreren og sa at han sluttet som teknisk sjef i Fedje kommune med mindre Ingebjørg Vamråk sluttet som rådmann. Nå er Tolleshaug selv konstituert som rådmann.

Foto: Leif Rune Løland / Ingelin Holen

– Jeg sa at «enten får hun sparken, eller så slutter jeg», sier Øyvind Tolleshaug til NRK.

Den betente striden i Fedje kommune kulminerte 8. mai i politikernes umiddelbare avsettelse av rådmann Ingebjørg Vamråk. Samtidig innsatte de nettopp Tolleshaug som konstituert rådmann i den lille øykommunen.

Vamråk fikk ingen begrunnelse for at hun måtte gå på dagen, men ordføreren sa at en enkelthendelse hadde gitt politikerne hastverk med å kvitte seg med henne.

Nå kan NRK avsløre hva «enkelthendelsen» besto i: At teknisk sjef Øyvind Tolleshaug hadde kommet med reelle trusler om å forlate kommunen, dersom politikerne ikke kvittet seg med Vamråk.

Tolleshaug har jobbet i Fedje kommune i 33 år. De siste årene har han vært teknisk sjef.

– Tolleshaug er en veldig viktig person for kommunen. Han har vært der veldig lenge, og har veldig god oversikt over hvordan kommunen fungerer, sier kommunestyrepolitiker Terje Blomvågnes (Ap).

– Tolleshaug var dråpen

Rådmannsstriden har vært preget av taushet på Fedje, og fortsatt er det politikere som ikke ønsker å uttale seg. Men etter at kommunen har inngått en endelig sluttavtale med Vamråk, er Blomvågnes en av flere som nå snakker om saken for første gang.

Tolleshaug har tidligere vært åpen om at han fortalte ordfører Stian Herøy (H) at han hadde fått jobbtilbud i en annen kommune. Nå sier han altså at årsaken til at han ville ha jobben, var at han ville bort fra Fedje kommune dersom Vamråk fortsatte som rådmann.

Tolleshaug mener ultimatumet han ga ordføreren var den utløsende årsaken til at politikerne avsatte Vamråk. Den påstanden underbygges av uttalelsene fra en annen kommunestyrepolitiker, tidligere ordfører Erling Walderhaug (H).

– For meg var det dråpen at Tolleshaug ville slutte, sier Walderhaug til NRK.

Fedje kommunehuset rådhuset

KOMMUNEHUSET: Nå er Øyvind Tolleshaug øverste administrative leder her, etter at han bidro til avsettelsen av rådmann Ingebjørg Vamråk.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fem ansatte sluttet under Vamråk

I fjor høst fikk Vamråk lønnsøkning, og ordføreren skrøt offentlig av jobben hun gjorde. Men etter Tolleshaugs ultimatum i vår, ba Herøy plutselig Vamråk om å slutte. Under møtet dem imellom 2. mai, skal han blant annet ha sagt at kommunen sto i fare for miste verdifull kompetanse.

Vamråk har tidligere uttalt at hun trodde Herøy siktet til kommunelegen, som hun var i konflikt med, men nå viser det seg altså at det var Tolleshaug ordføreren hadde i tankene.

Vamråk takket nei til ordførerens tilbud om å slutte frivillig. Da samlet Herøy de 15 kommunestyrepolitikerne til lukket møte. Etter det NRK har fått opplyst, skal ordføreren overfor politikerne ha trukket frem flere forhold han mente gjorde det nødvendig å avsette rådmannen:

  • At fem av åtte i administrasjonen hadde sluttet i Fedje kommune under Vamråks ledelse.
  • Misnøye med ansettelser rådmannen hadde gjort, i kjølvannet av at hun hadde fått videre fullmakter enn den forrige rådmannen.
  • At teknisk sjef Øyvind Tolleshaug ville slutte i jobben sin hvis Ingebjørg Vamråk ikke gjorde det.
Stian Herøy og advokat Øyvind Gjelstad

MISNØYE: Flere politikere skal være misfornøyde med at ordfører Stian Herøy (bak) uttalte seg i positive ordelag om Ingebjørg Vamråk i pressemeldingen i forbindelse med sluttavtalen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Kommunelegen en viktig mann i samfunnet

I tillegg til disse punktene, skal flere politikere ha fryktet at Fedje ville bli stående uten lege, fordi Vamråk planla endringer i legestrukturen og innskrenking av kommunelege Ernst Horgens arbeidsoppgaver.

– Horgen er jo legen vår, så han er jo en viktig mann i samfunnet, sier en politiker som vil være anonym.

Stemningen mellom Vamråk og Horgen var svært dårlig i forkant av Vamråks avgang, men rådmannen skal ha forsikret seg om at en ny lege sto klar til å overta dersom han sluttet.

Ordføreren har senere uttalt at de fem personene som sluttet under Vamråks ledelse, ikke kan knyttes til henne. Men da dette sammen med de andre punktene ble lagt frem for politikerne, var det samlet sett altså uansett nok til at et enstemmig kommunestyre valgte å avsette rådmannen.

– Dette er en sammensatt sak, sier Paul G. Gullaksen (H).

– Tolleshaug var det viktigste for meg

Flere mener konflikten med kommunelegen var en del av bakgrunnen. Men flere politikere som nå velger å uttale seg, bekrefter altså at Tolleshaugs trussel var avgjørende for stemmegivningen.

– Jeg så ikke noen annen utvei (enn å stemme for å avsette rådmannen, journ.anm.). Jeg oppfatter det som at de fleste andre i kommunestyret hadde samme begrunnelse for å stemme for, sier Erling Walderhaug.

– At Tolleshaug kunne komme til å slutte, var det viktigste for meg. Hvis han hadde forsvunnet, hadde det ikke vært noen igjen, sier Terje Blomvågnes, med henvisning til de fem andre i administrasjonen som hadde sluttet.

Flere politikere NRK har snakket med, støtter opp om Walderhaugs og Blomvågnes' forklaringer.

Ingebjørg Vamråk og Kjetil Lundberg

VIL IKKE KOMMENTERE: – Jeg har ingen kommentar til hva ulike kommunestyrerepresentanter måtte ha vektlagt, sier Ingebjørg Vamråk, her sammen med advokat Kjetil Lundberg.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Tolleshaugs trussel var «enkelthendelsen»

NRK får bekreftet at Tolleshaug-saken var den mye omdiskuterte «enkelthendelsen» ordfører Stian Herøy (H) refererte til som utløsende årsak dagen etter sparkingen av Vamråk.

Herøy har senere avvist enhver forespørsel om å utdype offentlig hva enkelthendelsen dreide seg om, og Vamråk står fortsatt uten begrunnelse for hvorfor hun fikk sparken.

Uttalelsen om enkelthendelsen fikk Vamråk til å true med erstatningssøksmål for ærekrenkelse. Advokaten hennes mente den kunne tolkes som om Vamråk i verste fall hadde gjort noe straffbart.

Etter å ha mottatt advokatbrevet snudde Herøy. Han gikk formelt ut og beklaget uttalelsen, som del av eks-rådmannens sluttavtale. I pressemeldingen ble årsaken til Vamråks avgang oppgitt å være «endringsslitasje».

Herøy vil ikke kommentere uttalelsene fra Tolleshaug, Walderhaug og Blomvågnes. Det vil heller ikke Vamråk.

Hun viser til sluttavtalen, som inneholder et punkt om at partene ikke skal fremme krav mot hverandre. Den legger ingen begrensninger på hva de kan si om hverandre, men i møtet ble Vamråk og ordfører Herøy enige om at de ikke skulle komme med negative uttalelser.

– Jeg ønsker å opptre i samsvar med det partene har avtalt, og har derfor ingen kommentar til hva ulike kommunestyrerepresentanter måtte ha vektlagt, eller hva andre måtte mene eller tro om grunngivningen for vedtaket, sier hun.

Vamråk understreker imidlertid at Herøy allerede 12. mai til lokalavisen Strilen uttalte at de fem som har sluttet i kommunen ikke kan kobles til henne.

– Det har han deretter gjentatt i pressemeldingen, påpeker Vamråk.

Øyvind Tolleshaug

NY RÅDMANN: Øyvind Tolleshaug har jobbet i Fedje i 33 år. Nå har han tatt over som konstituert rådmann.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vil ikke begrunne ultimatumet

Etter det NRK forstår, skal ikke Tolleshaug ha hatt noe sterkt ønske om selv å innta rådmannsstolen.

– Men jeg kunne ikke svikte dem da de sa at de hadde tillit til meg til å ta over som midlertidig rådmann, har han uttalt tidligere.

NRK har gjentatte ganger denne uken vært i kontakt med Tolleshaug for å få ham til å utdype hvorfor han ønsket Vamråk bort, og hvorfor han nå velger å fortelle om ultimatumet han stilte.

Det vil han ikke.

– Jeg har sagt det jeg har sagt, og utover det har jeg ingen kommentar, sier Tolleshaug.

Stort flertall for rådmannens sluttavtale

Torsdag avholdt formannskapet og kommunestyret ekstraordinære møter for å behandle saken om Vamråks sluttavtale (ekstern lenke), som eks-rådmannen og ordfører Herøy inngikk under et møte i Bergen 24. mai.

Avtalen gir Vamråk halvannen månedslønn mer enn det kommunestyret vedtok i forbindelse med avsettelsen, og forplikter kommunen til å påta seg Vamråks utgifter til advokat- og PR-bistand.

Avtalen ble inngått under forutsetning av at kommunestyret godkjente den. Flere Fedje-politikere skal ha reagert negativt på ordførerens skryt av Vamråk i pressemeldingen, og da kommunestyret behandlet avtalen i lukket møte torsdag kveld, stemte ordførerens partikollega Paul G. Gullaksen imot.

– Det er flere som reagerer på pressemeldingen, og det kommer nok til å bli en prat om det. Men det er om å gjøre å legge ballen død etter hvert, sa Gullaksen til NRK før møtet.

Torill Hermansen Horgen (H) ble erklært inhabil i møtet, fordi hun er gift med kommunelege Ernst Horgen. Dermed ble det kun avgitt 14 stemmer. Alle utenom Gullaksen stemte for avtalen, ifølge ordføreren. Dermed er den gyldig, og Fedje-politikerne kan formelt lukke Vamråk-kapittelet.

– De fleste ønsker nok å avslutte denne saken nå, sa varaordfører Roy Asle Tungland (KrF) til NRK før møtet.