TAXFREE-STREIK PÅ FLYPLASSAR:

Luftfartens Funksjonærforening har frå i natt tatt ut 311 medlemmer som driv taxfreebutikkar på flyplassar i Noreg i streik. 259 av desse jobbar i Travel Retail Noreg, og administrerande direktør i TRN, Håkon Fjeld-Hansen, seier butikkane vil halde fram med å ha ope for kundar. Årsaka til streiken er at meklinga mellom hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funksjonærforening endte med brudd måndag ettermiddag.