Frp: – Vi må ta shetlenderne på alvor

Regjeringen og Stortinget følger spent med på uavhengighetsavstemningene i Skottland og på Shetland. – Her er det et potensial vi kan utnytte, sier FrP-talsmann Kristian Norheim.

Shetland

KAN BLI NORSK: Shetland og deres innbyggere var en gang en del av Norgesveldet, og vikingtiden er ennå en del av folkets kulturarv. Nå flørter de igjen med Norge.

Shetland kart

NÆRME NORGE: Shetland ligger midt mellom Skottland og Norge i Nordsjøen.

Foto: NRK

Storbritannia risikerer å miste en betydelig del av territoriet som i dag utgjør kongeriket, når Skottland i september stemmer om de skal bli en selvstendig stat eller ikke.

Men oppstykkingen av Storbritannia stopper ikke der. Også Shetland, Orknøyene og Hebridene skal stemme om løsrivelse, enten fra Storbritannia eller Skottland – avhengig av hva skottene svarer 18. september.

Som NRK skrev tidligere i uken, ønsker mange på Shetland at øylandet skal bli norsk, fremfør å tilhøre Skottland.

Årsaken er rett og slett at deler av øyfolket føler en sterkere tilknytning til sine nordiske naboer og Norge, fremfor britene i sør.

– Å Gud, ja! Vi vil ha det mye bedre med Norge enn med skottene, sier Alister Ingster i den shetlandske uavhengighetskampanjen til NRK tidligere i uken.

Tar tilknytning på alvor

Kristian Norheim

POSITIV: Kristian Norheim, Frps utenrikspolitiske talsmann, håper på et sterkere samarbeid med Shetland, men avviser at det er aktuelt å føye øygruppen inn i Det norske kongeriket.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

I Norge følger regjeringen og Stortinget spent med på det som foregår i de nordre delene av Storbritannia. Likevel har regjeringen vært avholdende med å kommentere folkeavstemningene frem til etter resultatene er klare.

Kristian Norheim, nestleder i Stortingets utenrikskomité og utenrikspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, tar imidlertid bladet noe fra munnen.

– Vi må ta på alvor at shetlenderne sier at de føler en sterkere tilknytning til Norge enn til Edinburgh.

I 400 år fram til rundt år 1500 var Shetland, som ligger midt i Nordsjøen mellom Vestlandet og Skottland, en del av Norge. Den gang var Shetland uavhengige, men under den norske kronen.

Ingen gjenreisning av Norgesveldet

Kristian Norheim er imidlertid lunken til ideen om å la Shetland bli en del av Norge, til tross for at shetlandske politikere vurderer å ha «Tilknytning til Norge» som et alternativ på stemmeseddelen.

For noen gjenreisning av det gamle Norgesveldet i Nordsjøen er ikke noe som står på den borgerlige regjeringens agenda.

– Nei, Norge har ingen stormaktsambisjoner, i motsetning til det enkelte av våre naboer viser for tiden, sier Norheim med et dårlig skjult spark mot Russlands rolle i det pågående stormaktsspillet om Ukraina.

Istedenfor ser han for seg et nært samarbeid med shetlenderne, som i likhet med Norge har en svært stor oljesektor. Øygruppen tar i land rundt to tredjedeler av all olje som blir tatt opp på britisk sokkel.

– Det kan komme mye positivt ut av denne prosessen. Det er et potensial vi kan utnytte, for eksempel innenfor turisme, folk til folk-samarbeid og liknende, sier Norheim.

– For lite for selvstendighet

Danus Skene i det skotske nasjonalistpartiet har kjempet i mange år for muligheten til å stemme over en løsrivelse fra Storbritannia.

Paradoksalt nok motsetter han seg shetlandsk uavhengighet fra Skottland, dersom skottene blir en uavhengig stat i september.

– At man stemmer over det er ikke noe problem. Men det som er den mest realistiske løsningen, er at Shetland får betydelig mer selvstyre fra London eller Edinburgh enn de har i dag, uten at de blir en selvstendig stat, sier han.

Han mener nemlig at den forblåste øygruppen ikke har mange nok mennesker til å bære sitt eget fullverdige statsapparat.

– Jeg tror det blir praktisk vanskelig å drive en suveren stat med 22.000 innbyggere, sier Skene.