Taper milliarder på forskningkutt

Regjeringen kutter i forskning som kan gi landet flere milliarder i økte inntekter. – Passivt og svært bekymringsfullt, mener opposisjonen.

Oljeplattform

VERDISKAPENDE: En økning i oljeutvinningen på én prosent vil gi økte inntekter på 2,8 milliarder kroner i året.

Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

I 2009 skal olje og gass gi Norge en inntekt på 434 milliarder kroner. Samtidig skal regjeringen bruke 360 millioner på petroleumsforskning, noe som er et kutt på 50 millioner i forhold til inneværende år. Det skjer på tross av advarsler fra direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Blir nedprioritert

- Vi fraråder sterkt kutt i forskningen, fordi den er kollosalt viktig for verdiskapning og for å utvikle leverandørindustrien, sier Hallén til NRK.

Terje Riis-Johansen

PRIORITERER CO2-FORSKNING: Olje- og energiminister Terje Riis Johansen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Og det er betydelige inntekter det er snakk om. Dersom oljeselskapene klarer å få ut én prosent mer olje fra de norske feltene, betyr det en årlig inntektsøkning på om lag 2,8 milliarder kroner. Regjeringen har også siden 2006 lovet å øke bevillingene til slik forskning med 200 millioner kroner. Men nå er det forskning på CO2-fangst og lagring som blir prioritert.

- Det er det som er det mest presserende akkurat nå, i forhold til klimaforandringene, sier olje- og energiminister Terje Riis Johansen til NRK.

- Staten den store vinneren

- Dette er svært passivt og svært bekymringsfullt for Norges viktigste næring, sier Ketil Solvik Olsen, som er energipolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

Også lederen i Oljeindustriens landsforening, Per Terje Vold, er kritisk til regjeringens prioriteringer. Han peker på at Norge årlig bruker totalt fire milliarder kroner på petroleumsforskning, og at staten bidrar med under ti prosent.

- Når vi driver frem ny teknologi, er det staten som er den store vinneren og tar 90 prosent av verdiskapningen, sier Vold til NRK.