Tankskipet flerret opp skroget på fregatten

Sjøforsvaret sier de ikke vet hva som skjedde da KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet.

Tankbåten flerret opp KNM «Helge Ingstad»

STORE SKADER: KNM «Helge Ingstad» tok inn vann etter at skroget ble flerret opp i kollisjonen med tankskipet.

Foto: KV Bergen / Forsvaret

Nye bilder av KNM «Helge Ingstad» tyder på at kollisjonen med tankskipet kunne endt mye verre.

Nærbildene av skroget, som Forsvaret selv har lagt ut på sine nettsider, viser en stor flenge som går langs store deler av skutesiden.

Sjøforsvaret vil likevel ikke spekulere i hvordan ulykken kunne skje.

– Vi har konsentrert oss om å ta vare på besetningen og sikre fartøyet, så vi har ikke gått inn i det. Det overlater vi til Statens havarikommisjon, sier sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

– Dere vet ikke?

– Nei, vi vet ikke. Og vi har som sagt ikke gått inn i saken.

Tynne skrog

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen sier at moderne krigsskip som KNM «Helge Ingstad» er bygget med tynne skrog.

Dette fordi de skal veie minst mulig, i motsetning til gamle krigsskip hvor det også var viktig at skroget tålte mer.

– I dag er konseptet at man ikke skal bli truffet. Fregatten er bygget for «stealth», som betyr å bli usynlig, sier Børresen.

Til tross for dette, skal slike fartøy likevel tåle ganske store skrogskader før det skal være fare for at det synker eller kantrer, ifølge den pensjonerte flaggkommandøren.

– Den er inndelt i flere vanntette seksjoner. I teorien skal den klare å fortsette å kjempe, selv om den skal ha blitt truffet av et fiendtlig prosjektil, sier han.

Stor flenge på siden av fregatten

VET IKKE HVA SOM SKJEDDE: Sjøforsvaret vet foreløpig ikke hvordan kollisjonen kunne skje. – Vi har konsentrert oss om å ta vare på besetningen og sikre fartøyet, sier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

Foto: KV Bergen / Forsvaret

NSM-missiler om bord

KNM «Helge Ingstad» er en moderne antiubåtfregatt og ble bygget i Spania i 2009.

Børresen forteller at fartøyet har torpedoer og synkeminer om bord, men at den også har våpensystemer om bord for kamp på overflaten.

– Den har også en stor antioverflatekapasitet, blant annet NSM-missiler laget av Kongsberg Defence Systems. Den har også missiler som kan brukes for å forsvare seg mot luftangrep, sier han.

– Utenkelig at noen har sovnet

Stensønes skryter av hvordan mannskapet på KNM «Helge Ingstad» håndterte situasjonen da ulykken først skjedde.

– Den raske håndteringen var avgjørende for at det har gått bra med mannskapet og at skipet ikke gikk ned, sier han.

Åtte personer av et mannskap på 137 ble skadet i kollisjonen. Flere av dem fikk behandling for kuttskader. I tillegg skal én person har blitt skadet som følge av elektrisk støt.

– Det var også noen som hadde røykskader, sier Stensønes.

– Var det brann om bord?

– Det er for tidlig å si hvor røyken kom fra.

Forsvaret avviser at noen kan ha sovnet på vakt.

– Det vi kan si nå er at det er utenkelig at noen har sovnet på bro, eller at noen har vært påvirket av alkohol, sa presseoffiser Fredrik Tandberg tidligere torsdag kveld.