NRK Meny
Normal

Talet på nynorskelevar meir enn halvert i Bergen

HAUGLAND (NRK): Når den nest siste nynorskskulen i kommunen vert lagd ned, kan det blir endå færre. – Trist, meiner elevane.

Lærar Isabel Jensen Grindheim les nynorsk for elevane Andreas Tjelle og Lena Nordvik

FRYKTAR NYNORSKFLUKT: – Eg trur dessverre at mange av elevane vil slutte å bruke nynorsk, seier lærar Isabel Jensen Grindheim, som her les for Andreas Tjelle og Lena Nordvik.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er veldig leit. Eg ynskjer at fleire elevar i Bergen skal ha nynorsk som hovudmål, seier byråd for barnehage, skule og idrett i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Tal som kommunen har rapportert til Utdanningsdirektoratet viser nemleg at det er 55 prosent færre nynorskelevar i Bergen enn for ti år sidan.

Nedgangen i resten av landet, er berre på ni prosent.

Legg ned den nest siste nynorskskulen

I 2017 hadde 550 elevar nynorsk som hovudmål i Bergen.

Det talet kan gå ytterlegare ned når Haugland skole, som er den nest siste nynorskskulen i kommunen, vert lagd ned til sommaren.

– Eg trur dessverre at mange kjem til å gå over til bokmål når dei byter skule, seier Isabel Jensen Grindheim, lærar ved Haugland skole.

Skulen har 71 elevar, og i går hadde dei juleavslutning for aller siste gong.

– Vi prøvar å ikkje snakke så mykje om at skulen vert nedlagd. Det blir veldig trist, seier Grindheim.

Haugland skole

REIN NYNORSKSKULE: Haugland skole har 71 elevar, og alle har nynorsk som hovudmål. Til sommaren vert skulen lagd ned.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Vil snu tala

Når skuledrifta på Haugland i Arna vert avslutta, står Salhus skule att som einaste reine nynorskskule i kommunen.

Skulebyråden fortel at Arbeidarpartiet, KrF og Venstre har sett seg eit mål om å føre ein meir offensiv nynorskpolitikk i framtida.

– Kulturhistorisk er det viktig for Bergen og vestlandet, og i ein språkpolitisk samanheng er det viktig å ta vare på det nynorske språket, seier Thorsen.

Skulebyråd Pål Hafstad Thorsen

VIL HA MEIR NYNORSK: Skulebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) seier han skulle ynskje fleire hadde nynorsk som hovudmål i grunnskulen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Han ynskjer ikkje at elevane skal byte målform sjølv om dei må byte skule, og vil ta tak i utviklinga.

– Vi må leggje til rette for at elevane tek med seg språket sitt, seier han.

Trur mange vil byte til bokmål

Frida Andrea Larsen og Frøya Sørensen går i sjuandeklasse på Haugland skule.

Dei synest det er leit dersom elevane endrar målform når dei byter skule.

– Det er trist. Det er ein fin skrivemåte, og det er dumt at ikkje alle vil ta vare på den, seier Larsen.

Frida Andrea Larsen og Frøya Sørensen

– TRIST: Sjuandeklassingane Frida Andrea Larsen og Frøya Sørensen trur mange vil gå over til bokmål når Haugland skule vert lagd ned.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Det er Sørensen einig i.

– Språket har hatt mykje å sei. Det har gjort dette til ein spesiell skule, meiner ho.

Ho er nokså sikker på at mange av elevane vil gå over til bokmål frå hausten av.

– Eg trur dei fleste kjem til å bytte. I alle fall dei som snakkar bokmål og som ikkje høyrer så mykje nynorsk lenger.

Meiner skulebruksplanen er for dårleg

Oddny Miljeteig på rosa sløyfe-aksjon i oktober 2016

KRITISK: Oddny Miljeteig er kritisk til språkpolitikken som har vore ført dei siste åra. – Eg synest ein skulebruksplan faktisk må ta omsyn til at Bergen har store nynorskmiljø

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Det likar målkvinne og for tida sjukemeld politikar, Oddny Miljeteig, dårleg.

– Bergen er nynorskhovudstad trass i målpolitikken som har vore ført av skiftande byråd, seier ho.

Ho meiner skulebruksplanen ikkje er ideell for nynorskelevane.

– Eg synest ein skulebruksplan faktisk må ta omsyn til at Bergen har store nynorskmiljø. Når planen ikkje gjer det, er han ikkje for elevane og nynorsken, seier ho.