Syklist omkom etter påkøyrsel

AMK melder at syklisten er omkomen. Det er førebels ingen opplysningar om kjønn og alder på personen. Ulykkesgruppa frå Statens vegvesen er på veg, og vegen vil bli stengd i mange timar.