SYKEHUSMILLIARD FRA SENTERPARTIET:

Senterpartiet øker sykehusbudsjettet med én milliard kroner i sitt alternative budsjett for neste år, skriver NTB. 150 millioner kroner skal settes av til økte kostnader knyttet til flyktningsituasjonen. – Regjeringen har ikke justert sykehusbudsjettet som konsekvens av den store økningen i antall flyktninger, asylsøkere og andre som søker opphold. Tvert imot er effektiviseringskravet til sykehusene økt, sier Kjersti Toppe, som sitter i helse- og sosialkomiteen på Stortinget for Senterpartiet.