NRK Meny

Svindla sin eigen far

Ei kvinne frå Nordhordland er dømt til fengsel i 60 dagar, for å ha svindla sin demente far for over 138.000 kroner. Kvinna fekk tilgang til bankkorta til faren, etter å ha inngått ein munnleg avtale om å styre økonomien hans, skriv avisa Nordhordland. Faren vart til slutt trua med utkasting frå institusjonen han budde på, grunna manglande betaling av husleige og kost i nærare eit år.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.