Svilukt i bustadblokk

Det er meldt om svilukt frå tredje etasje i ei bustadblokk i Ortuflaten i Fyllingsdalen i Bergen. Naudetatane er på veg til staden.